Nanomesh pressure sensor preserves skin’s sense of touch – Physics World


Nanomesh stress sensor preserves pores and skin’s sense of contact – Physics World

Skip to essential content materialIOP Publishing

Extra

physics world